Ο χώρος αυτός είναι χώρος διαλόγου και μπορεί να φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Στείλτε στο email: synpolitisstagironakanthou@yahoo.gr

Επισκέψεις από 20-11-07

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Ο Χριστός τους περιμένει;

Το βρήκαμε σε εκκλησία υπό ανέγερση και θαυμάσαμε την εφευρετικότητα και το θράσος των παπάδων που το σοφίστηκαν. Άλλωστε από τα παλιά τα χρόνια ο κλήρος επιδεικνύει αξιόλογες επιδόσεις σε τέτοιου είδους υλικά θέματα, στα πνευματικά χωλαίνει. Στην μία ή στην άλλη μορφή, ο μόνιμος εκβιασμός: πλήρωσε για να κλήσεις θέση στον παράδεισο, υπάκουσε για σωθείς. Ο ρόλος της θρησκείας και των εκπροσώπων της, από την εφεύρεσή της. Εισπράκτορες και χωροφύλακες ταυτόχρονα. Σκέφτονται όμως άραγε τι θα γίνει αν όντως ο Χριστός τους περιμένει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: